Buiten.Gewoon.Klassiek heeft een rotsvast vertrouwen in het vermogen van klassieke muziek om steeds opnieuw mensen van jong tot oud te beroeren en te inspireren

Stichting. Buiten. Gewoon. Klassiek

De klassieke muzieksector maakte in de afgelopen decennia sterke ontwikkelingen door, zowel artistiek inhoudelijk als organisatorisch. Ze zijn niet altijd meer ‘saai’, ‘gewoon’ of ‘moeilijk te begrijpen’; ze worden toegankelijker en laagdrempeliger en daarmee ‘hip’ en ‘happening’. Maar dat betekent niet dat we er zijn.
Om blijvend de klassieke muziekcultuur te vernieuwen en te versterken is er nog een lange weg te gaan. Stichting Buiten.Gewoon.Klassiek heeft een rotsvast vertrouwen in het vermogen van klassieke muziek om steeds opnieuw mensen van jong tot oud te beroeren en te inspireren. Echter, de organisatoren zijn van mening dat het reguliere aanbod aan klassieke muziek in Nederland, hoe prestigieus en veelomvattend ook, nog steeds te weinig aandacht toont voor het benaderen van nieuw publiek, of in ieder geval onvoldoende middelen inzet om dat daadwerkelijk, en blijvend, te bereiken.

Kinder Matteüs 2014

Stichting Buiten.Gewoon.Klassiek wil de bestaande drempels blijven wegnemen, met name te verlagen door een breed spectrum aan klassiek repertoire en uitvoerend talent op een aantrekkelijke, toegankelijke, educatieve wijze te presenteren. Zodat publiek dat niet gewoon is klassieke concerten te bezoeken, verleid wordt kennis te maken met deze kunstvorm.

Echter, de organisatoren zijn van mening dat het reguliere aanbod aan klassieke muziek in Nederland, hoe prestigieus en veelomvattend ook, nog steeds te weinig aandacht toont voor het benaderen van nieuw publiek, of in ieder geval onvoldoende middelen inzet om dat daadwerkelijk, en blijvend, te bereiken.

De missie

De missie van Stichting Buiten.Gewoon.Klasiek is de kloof te dichten tussen een wellicht onervaren publiek en klassieke muziek. Een brede, nieuwe en grote publieksgroep op een toegankelijke manier laten genieten van klassieke muziek in al zijn soorten en maten, maar altijd van hoog kwalitatief niveau.