Educatie & Participatie

Stichting Buiten.Gewoon.Klassiek gelooft in een natuurlijke educatie van haar publiek,
maar ook van haar (soms jonge) uitvoerenden.
Stichting Buiten.Gewoon.Klassiek heeft vier pijlers ontwikkeld om dit te realiseren tijdens
haar projecten: inspiratie, verbinding, participatie en betrokkenheid. 

Educatie

Op educatief vlak kiest Stichting Buiten.Gewoon.Klassiek voor samenwerkingsverbanden met organisaties die reeds expertise en ervaring in huis hebben. In Den Haag is dat bijvoorbeeld KOO (Kunst Onderwijs Organisatie) dat zich in eerste instantie op kinderen en jongeren richt.

Zo kunnen bijvoorbeeld kinderen, die normaal gesproken nooit via hun ouders met klassieke muziek in aanraking zouden komen, een jaarcursus winnen bij KOO. Economische motieven zijn dan in ieder geval geen drempel meer om met klassieke muziek in aanraking te komen.

Inspiratie

Inspiratie komt van het Latijnse woord ‘Ispiratio’ en dat betekent levensadem inblazen. De oerkracht van muziek. Het duidt op richting geven, levenskracht willen aanwakkeren en is gebaseerd op creativiteit. Het zijn deze elementen die Stichting Buiten.Gewoon.Klassiek erg aanspreken. Er is niets mooier dan met De Stichtingbezoekers en musici te inspireren. Want een geïnspireerd mens is makkelijker te verbinden met een ander, kan je beter laten participeren en is meer betrokken.

Verbinding

Onze kracht is dat we iedereen samen kunnen brengen. In al onze projecten werken we samen met culturele instellingen uit heel Nederland om een groot publiek te bereiken.

Participatie

Meedoen is belangrijk. Meedoen brengt je dichter bij de muziek. Participatie is niet altijd zelf een instrument oppakken, maar is ook met elkaar in gesprek raken. De artiesten stellen zich tijdens onze projecten voor en er zijn altijd gesprekken na afloop op de concertlocatie. We willen de bezoekers het gevoel geven dat het er toe doet dat ze er zijn. In de theaterwereld is participatie al een ingeburgerd begrip. In de wereld van de klassieke muziek moet dit nog veel verder ontwikkeld worden.

Betrokkenheid

Inspiratie, verbinding en de participatie moeten leiden tot een grotere betrokkenheid. Een betrokken musicus blijft graag optreden. Een betrokken bezoeker komt een volgend keer weer en neemt misschien wel iemand mee.
Een betrokken instelling ziet haar eigen doelstellingen verwezenlijkt.
Door betrokkenheid kan de Stichting groeien. Door inspiratie, verbinding, participatie en betrokkenheid wordt de klassieke muziekcultuur in Nederland verdiept en versterkt. En alleen zo kunnen we de vergrijzende klassieke muziek verjongen.