Over stichting Buiten Gewoon Klassiek

De missie

De missie van Stichting Buiten.Gewoon.Klasiek is de kloof te dichten tussen een wellicht onervaren publiek en klassieke muziek. Een brede, nieuwe en grote publieksgroep op een toegankelijke manier laten genieten van klassieke muziek in al zijn soorten en maten, maar altijd van hoog kwalitatief niveau. Stichting Buiten.Gewoon.Klassiek richt zich niet specifiek op één publieksdoelgroep zoals bijvoorbeeld jongeren of klassieke muziekliefhebbers, maar wil dat breed ook echt breed is. Derhalve wil Stichting Buiten.Gewoon.Klassiek een publiek uit alle lagen van de bevolking aanspreken, zowel jongeren als ouderen, amateur musici als niet/amateur musici, academisch geschoold als niet/academisch geschoold.

Mathilde’s Babyconcerten

Artistieke visie

Stichting Buiten.Gewoon.Klassiek richt zich op de klassieke kunstmuziek in de breedste zin van het woord. Daarbij maken we plaats voor de meesterwerken uit het ijzeren repertoire, maar ook voor onbekende, vergeten, of uitdagende muziek. Stichting Buiten.Gewoon.Klassiek biedt op veel verschillende manieren toegang tot de muziek. De organisatie ontwikkelt daarom eigen voorstellingen en formats waarin klassieke muziek de hoofdrol heeft. Door deze bijvoorbeeld te combineren met andere kunstvormen is er altijd ook een andere ingang naar de voorstelling dan liefde voor klassieke muziek. Volgens dit uitgangspunt worden verbindingen aangegaan tussen klassieke muziek en onder meer moderne dans, acrobatie, poëzie, literatuur, werelddans, cabaret, museale tentoonstellingen en beeldende kunst. Deze verbindingen leveren niet alleen een nieuwe publieksgroep op.

Voor de betrokken kunstenaars levert het nieuwe inspiratie en uitdagingen op en het zet de klassieke muziek in een nieuw licht, ook voor de bestaande groep liefhebbers. De muziek niet alleen te horen, maar ook te zien, te proeven, te ruiken en te voelen. Het artistieke team schuwt daarbij de verworvenheden van de hedendaagse uitgaanscultuur niet. Door het creëren van voorstellingen die alle zintuigen prikkelen en in de vorm zijn van een festivalbeleving, meent de Stichting meer en andere mensen te bereiken dan de gevestigde concertpraktijk nu realiseert. Dit gaat nooit ten koste van de kwaliteit of integriteit van de muziek of uitvoerenden.

Tenslotte worden per voorstelling of format elementen vastgelegd voor verdere verspreiding, bijvoorbeeld in de vorm van een lespakket of een registratie die online kan worden teruggekeken. Zo dragen we bij aan het laagdrempelig ontsluiten van de klassieke muziekwereld voor een breder publiek. Door kennis en ervaring te delen dragen we bij aan meer begrip van klassieke muziek. We zetten onze middelen slim in en onderzoeken ten alle tijden hoe we onze formats en inzet kunnen verduurzamen.

Doelstellingen

Om de genoemde ambities te realiseren, heeft Stichting Buiten.Gewoon.Klassiek. de volgende doelstellingen geformuleerd:

Publieksgroepen binden en drempels wegnemen

 • Creëren van concert- en educatieaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen.
 • Separate marketingacties voor kinderen en jongeren.
 • Op peil houden van het aanbod van gratis te bezoeken voorstellingen en activiteiten, alsmede van concerten in de openlucht.
 • De bezettingsgraad van haar evenementen moet altijd 75% zijn
 • Blijvend te verjongen naar een leeftijd van 45 jaar gemiddeld.

Innovatie en creativiteit

 • Op het moment worden er veel initiatieven ontplooid om klassieke muziek te brengen bij een breder publiek. Stichting Buiten.Gewoon.Klassiek moet naast innovatie en een kritische blik ook blijven groeien. Naast haar eigen groei, wil de festivalorganisatie reeds bestaande klassieke evenementen onder haar hoede nemen.
 • Door het doen van jaarlijks onderzoek toetsen of deze doelstelling gehaald wordt.

Reputatie opbouwen Stichting Buiten.Gewoon.Klassiek

 • Samenwerkingen aangaan en initiatieven ontplooien met het publiek, musici, organisaties en stakeholders, waarbij Stichting Buiten.Gewoon.Klassiek niet altijd het middelpunt is, maar er ook dwarsverbanden ontstaan tussen de andere partijen.
 • Het organiseren van (kleinschaligere) manifestaties onder de vlag van Stichting Buiten.Gewoon.Klassiek op diverse momenten in het jaar in Nederland.
 • Het realiseren van zoveel mogelijke eigen producties
 • Het scouten en coachen van (jong) Nederlands en internationaal talent om te debuteren in tijdens de evenementen.

Voorstellingen en formats verduurzamen

 • Elementen van voorstellingen en formats registreren of anderszins vastleggen zodat deze gemakkelijk deelbaar en herhaalbaar zijn.
 • Expertise partners inzetten bij het verduurzamen van voorstellingen en formats.
 • Netwerk aanspreken om voorstellingen en formats te verspreiden en ontsluiten voor een breed publiek.